တီးမယ္

Sunday, August 7, 2011

chatting စကားေလးေတြ

အမွတ္တရ တို႔ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ chatting စကားေလးေတြ မင္းသတိရရဲ.လား
အစကတည္းက အေလးအနက္မထားခဲ့မွန္း
ငါသိခဲ့ရင္ မေပးရက္တဲ့လက္ကို မလွမ္းပါဘူး
မကၽြမ္း၀င္တဲ့ အနမ္းကိုလဲ မမွန္းခဲ့ ပါဘူး

No comments:

Post a Comment