တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

ညီမွ်ျခင္း

ေငြနဲ႕ဂုဏ္
တူညီတာေတြ
ညီမွ်ၿခင္းခ်လုိ႕
ဘ၀ဆုိတဲ့အေၿဖကုိထုတ္ေနတဲ့
အထက္တန္းလြာလူေတြထက္
ဘ၀နဲ႕အခ်စ္
မတူညီတာေတြ
ညီမွ်ၿခင္းခ်ၿပီး
ေမတၱာနဲ႕သံေယာဇဥ္အေၿဖကုိ
ငါရွာေဖြၾကည္႕ခ်င္တယ္…

No comments:

Post a Comment