တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

အခ်စ္ဦး

တစ္သက္တစ္ခါ
တစ္လႊာတစ္ရြက္
တစ္ခက္တစ္ပြင့္
ငံုအဆင့္မို႔
ရင့္လို႔ပဲဝါဝါ
ၫွာတံပဲျပဳတ္ျပဳတ္
ျဖဳတ္ခနဲပဲေျကြေျကြ
ေျမမွာပဲေရာက္ေရာက္
ဖြဖြကေလးေကာက္လို႔
ပန္းေျခာက္ေလးပဲျမတ္ႏိုးမယ္။
ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

No comments:

Post a Comment