တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

ေဆာင္ယြန္းလ

ရင္႔ၾကဴးလိုက္က် ပြင္႔ဖူးလိုက္က်
ေ၀ျပလိုက္က် ေျမခလိုက္က်
တံဆိပ္ခတ္လိုက္က် နိမိတ္ဖတ္လိုက္က်
ရုန္းကန္လိုက္က် ျပံဳးျပန္လိုက္က်
ဒီလိုနဲ႔...
တစ္ေထာက္တစ္ေကြ႔ နားၾကရင္း
၀ိညာဥ္နဲ႔ခႏၶာ ကြဲကာ
၀သုန္ေျမကို အေပါက္ေဖာက္
အစာေကြ်းျခင္း ပြဲေတာ္မွာ
ပို႔ေဆာင္သူတို႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာ
ဒါဟာ...ကဗ်ာ ။

No comments:

Post a Comment