တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

ေလွေပၚမွာ

တစ္သက္မေဝးေအာင္လို႕၊
ငွက္ကေလးေတြ အစာေကြ်း၊
ယၾတာေပးသမွ်ကိုလဲ ေခ်ဖူးတယ္။
ေမြးေန႕ဆို ဘုရားတက္၊
ေရသက္ေစ့ ဘုရားလွဴ၊
မီးပူေဇာ္ ပန္းေတြကပ္၊
လြမ္းမေနတတ္ေအာင္ေပါ့ အခ်စ္ရယ္။
တကယ္ေပါင္းဖို႕က်ေတာ့၊
တေပါင္းမွာလဲ မထူး၊
တန္ခူးလဲ မျဖစ္၊
တစ္ႏွစ္က တစ္ႏွစ္လက္ကမ္း၊
ခ်စ္သက္တမ္းရွည္သမွ်၊
တစ္ဦးကိုတစ္ဦးက စိုးရိမ္မယ္၊
တစ္အိုးတစ္အိမ္ရယ္လို႕ေတာ့၊
မထူေထာင္ျဖစ္။
တစ္ေယာက္လုပ္ခ၊
ႏွစ္ေယာက္လုပ္ခ၊
ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေတြကိုျငိမ္းေအး၊
စားဝတ္ေနေရးကို ဘယ္ေလာက္ကူ၊
လူေနမႈအပူကို ဘယ္လိုေဖ်ာက္ႏိုင္မတံုး၊
ကုန္ေဈးႏႈန္း အဲဒီပင္လယ္မွာ၊
ခင္ရယ္ ကိုယ္ရယ္ ဘယ္လိုျဖတ္၊
သတၲိေၾကာင္ ေသာကအေတြးေတြနဲ႕၊
ေဝးၾကတဲ့ႏွစ္။ ။
ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

No comments:

Post a Comment