တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

နတ္သမီးအတြက္ကဗ်ာ

မိုင္ေတြမိုင္ေတြ
ငါတို႕ၾကားမွာ
မိုင္ေတြေ၀းၾကေပါ့ ခေလးေရ..။
ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္းေလး
ငါ့မွာေၾကကြဲေနရ
သိုသိုသိပ္သိပ္ေလး
ငါ့မွာနာက်င္ေနရ
တို႕ ေတြ ျခားနားခဲ့ၾကတယ္။
အခ်စ္ဆိုတာလိုက္ရင္ေျပးတယ္
အခ်စ္ဆိုတာေျပးရင္လိုက္တယ္
ငါ့့္ကိုခ်စ္လို႕မ်ား ထြက္ေျပးေနေရာ့။
လြမ္းေနတာေတြ ခ်ေရးလိုက္ဖို႕
ဒီကဗ်ာကို စတင္ခဲ့တယ္။
မင္းမဖတ္ေပမယ့္
ဒါကို ငါစပ္တယ္။
ေစာင့္ေမွ်ာ္ျခင္းေတြသာ
မီးကၽြမ္းလု
လည္ပင္းထိ၀ါးမ်ိဳထားတဲ႔အလြမ္းနဲ႕
အအိပ္ပ်က္ ကၽြံက်ေနတဲဲ့မ်က္တြင္းတစ္စံုနဲ႕
ေရာက္မလာတဲ့ရထားကို
ရပ္ေစာင့္မိတဲ့ သူ႐ႈးတစ္ေယက္လို
နာရီေတြကိုအတိုင္းသား ေငးေမာၾကည့္ေနရ။
ေဟာ့ဒီ့သတင္းေခတ္ႀကီးထဲ
ငါတို႕ေ၀းေနၾကတာအံ႔ၾသစရာ။
တို႕ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာမွ ကမၻာႀကီးကလာျခားနား
အရပ္႐ွစ္မ်က္ႏွာ
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ေတြၾကား
အလြမ္းကို ဆိုျမည္တမ္းတလိုက္ဖို႕
ဖုန္းနံပါတ္ကေလး တစ္ခုတစ္ေလ
ဘာလို႕ မ႐ွိခဲ့တာလဲ။ ။
ယုသာ

No comments:

Post a Comment