တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

မာယာမို း

ၿပိဳမေယာင္၊
ဟိုေတာင္ကမိုး …. ။
ေလအေဝွ႔မွာေတာ့၊
ေရေငြ႕ေတြ ဘယ္ဆီတိမ္းပါလို႔၊
ဘယ္ယိမ္းကာ ဘယ္ကိုပါသလဲ၊
ေဝဒနာပူ ပူသေရြ႕ကို
ကြယ္ ………………..
သူေမ့မွာစိုး ………………….။
ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)

No comments:

Post a Comment