တီးမယ္

Friday, December 28, 2012


ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Strand Hotel မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ 
 DOZO Fashion Design Technical School 22nd Anniversary - Fashion Show

Nang Myat Phyo Thinn @ DOZO 22nd Anniversary Fashion ShowChan Me Me Ko @ DOZO 22nd Anniversary Fashion Show

Awng Seng @ DOZO 22nd Anniversary Fashion Show


DOZO Fashion Design Technical School 22nd Anniversary - Fashion Show
At Strand Hotel, in Yangon
December 21, 2012

Photos By Tin SUN.
Photos of MyanmarCelebrity.Com

No comments:

Post a Comment