တီးမယ္

Tuesday, August 23, 2011

အေရွ႕ နဲ႕ အေနာက္

ငါသတိရေနတ့ဲအခါ
မင္းအိပ္စက္ေနတက္တယ္
ငါအလုပ္ေတြရႈပ္ေနတ့ဲအခါ
မင္းဖုန္းေတြဆက္တယ္
ငါ online မွာေစာင့္ေနတ့ဲအခါ
မင္း offline မွာေရာက္ေနတက္တယ္
ကဲ…………………
ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ၾကမလဲဆိုေတာ့
မနက္ျဖန္က် ေျပာျပမယ္တ့ဲ……

No comments:

Post a Comment