တီးမယ္

Sunday, August 7, 2011

ကြဲအက္သြားေသာမွန္ကေလး

မွန္ကေလးတစ္ခ်ပ္
ရုတ္တရက္
ကြဲအက္သြားတယ္
ျပန္ဆက္လို႔ရႏိုင္ေပမယ့္
အရင္လို အေကာင္းအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး...


ႏွလံုးသားေလးတစ္ခု
ရုတ္တရက္
နာဖ်ားသြားတယ္
ျပန္ကုလို႔ရႏိုင္ေပမယ့္
အရင္လိုအေကာင္းအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး...


တြဲလက္ကေလးမ်ား
ရုတ္တရက္
ျပဳတ္ထြက္္သြားခဲ့တယ္
ျပန္ဆက္လို႔ရႏိုင္ေပမယ့္
အရင္လို ခိုင္ခိုင္ျမဲ မျဖစ္ေတာ့ဘူး...


အိပ္မက္ကေလးမက္စဥ္
ရုတ္တရက္
လန္႔နိုးသြားခဲ့တယ္
ျပန္မက္ခ်င္မက္ႏိုင္ေပမယ့္
အရင္ေနရာက မဟုတ္ေတာ့ဘူး...


ေန႔ညေတြလည္း
အစဥ္အျမဲပဲ
ေျပာင္းလဲသြားေနတယ္
မနက္ျဖန္ေတြရႏိုင္ေပမယ့္
အရင္လိုေန႔ေတြျပန္မရေတာ့ဘူး.....

No comments:

Post a Comment