တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

ဘယ္သူသိနိူင္မွာလဲ

နင္မရိွရင္အသက္ဆက္မရွင္ဘူးလို ့
ရုပ္ရုင္ေတြထဲကလို
ငါမေႀကြးေႀကာ္တတ္ေပမဲ ့
နင္မရိွရင္င့ါေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ
ေပ်ာက္ဆံုးေနတတ္တာ
နင္မရိွရင္ငါမေနနိုင္ဘူးလို ့
ပံဳၿပင္ေတြထဲကလို
ငါမေၿပာတတ္ခဲ့ေပမဲ ့
နင္မရိွရင္ငါ့ေန ့ရက္ေတြအသက္မဲ ့ေနခဲ ့တာ
နင္နဲ ့ေ၀းရင္ငါေသမွာပဲလို ့
သူမ်ားေတြလိုမိုက္ရႈးရဲဆန္ဆန္
ငါမေၿပာတတ္ေပမဲ ့
နင္နဲ ့ေ၀းရင္င့ါရင္ခုန္သံေတြ
ရပ္တန္ ့ေနခဲ ့တာေတြ
ဒါေတြအားလံုးဘယ္သူသိနုိင္မွာလဲခ်စ္သူရယ္…

No comments:

Post a Comment