တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

စိတ္ကဗ်ာ


စိတ္ေတြကုိအဆင္ေၿပသလိုခင္းက်င္းလိုက္တဲ႕အခါ
စကားလံုးေတြမခမ္းနားတတ္ဘူး…..
စိတ္ေတြကုိငိုတတ္သလိုငိုခ်ခြင္႕ေပးလိုက္တဲ႕အခါ
စကားလံုးေတြမခမ္းနားတတ္ဘူး….
အေလအလြင္႕အေတြးေတြကုိရိုးသားခြင္႕ေပးလိုက္တဲ႕အခါ
စကားလံုးေတြမခမ္းနားတတ္ဘူး….
ငိုေနသလား ၊ ေပ်ာ္ေနသလား
ေၾကကြဲေနသလား ၊ ေဆြးေနသလား
ေမွ်ာ္လင္႕ေနသလား ၊ ဥေပကၡာၿပဳထားသလား
စိတ္ေတြကုိအဲဒီမွာဖတ္ပါ
စိတ္ေတြကုိကဲ႔ရဲ႕ပါ
စိတ္ေတြကုိအၿပစ္တင္ပါ
စိတ္ေတြကုိရႈံ႕ခ်ပါ
စိတ္ေတြကုိေဝဖန္ပါ
စိတ္ေတြကုိခ်ီးမြမ္းပါ
လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲပါ
သနားတတ္တဲ႕အၾကည္႕ေတြကုိေတာ႕ထိန္းသိမ္းပါ
ၾကံ႕ခိုင္ေနပါအံုးမယ္…။။။
အမရာ

No comments:

Post a Comment