တီးမယ္

Friday, September 9, 2011

ၾသဂုတ္လအတြက္ အေကာင္းဆံုး ရင္တြင္းျဖစ္ ကဗ်ာမ်ား
  1. ေမာ္နီရဲ႕ ကဗ်ာမ်ား - mawni
  2. အိတ္ဖြင့္ေပးစာ - ေဂၚဖီထုတ္ေလး
  3. ေဆာင္းရမီရဲ့ရင္တြင္းကဗ်ာမ်ား - ေဆာင္းရမီ
  4. ေသြးခန္႔ ကဗ်ာ...ေသြးခန္႔ စာ - Thwe Khant
  5. ကဗ်ာမပီ စာမပီ - ပလူးစ္
  6. minlatt's စာတို စာစမ်ား - minlatt
  7. ကိုေဇ ၏ ကဗ်ာမ်ား - ကိုေဇ
  8. ngaye ၏ ကဗ်ာမ်ား - ngaye
  9. ျငိမ္းႏြယ္ ၏ ကဗ်ာမ်ား - ျငိမ္းႏြယ္
  10. ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ကဗ်ာမ်ား - မက္အိမ္စိုး

No comments:

Post a Comment