တီးမယ္

Monday, March 19, 2012

အမ်ိဳးပါ ဆဲခ်င္ေပါ့ေလး


အမ်ိဳးပါ ဆဲခ်င္ေတာ့ေလး

ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းေဖာက္လို႔
  ထီးနန္းေပ်ာက္ ျဖစ္ျပီ၊
မွီးျငမ္းေထာက္ အသစ္မွီသည္
   ညစ္ပလီ လူမ်ိဴး၊
မိပစ္လို႔ ဖေရွာင္ေသြတယ္
ဂြေကာင္ေတြ ေခြးျဖစ္ေပါ့ဗ်ိဳး။
ဗမာခ်င္းေတာ့ ၾကြားၾကခ်င္
    ဓားျပပင္ သူခိူး
ကုလားျမင္ သူ႔အေမရိုးေတာ့မလိုပ
   ခုေျမရိႈး ပုန္းမေရွာင္
မိုက္မေနာ္ ျပဳမေဟးတို႔က
သူ႔ပေထြးေတာ့ ေခြးသို႔မေဟာင္။
ေျပာေရာ့ဟဲ ရာဇဝင္ေျပာင္ေအာင္
   စာသင္ေတာင္ ဒူးခ်လို႔
ပလူးရ ေျပးက်ိဳ႕ကာ ေခြးသို႔ပမာ
ေတြးမိတိုင္း အရိုးနာသည္
အမ်ိဳးပါ ဆဲခ်င္ေတာ့ေလး။  

အခ်ဳပ္တန္း ဆရာေဖ
 ဖတ္ဖူးသူလဲ ရွိမည္ မဖတ္ဖူးသူလဲ ရွိမည္။ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ကိုယ့္အမွား အကုန္ျမင္ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အခ်ဳပ္တန္း ဆရာေဖ ကဗ်ာထဲကလို မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ တရုတ္အားကိုးလဲ ပုဆိန္ရိုးပါပဲ။ အေနာက္ေမွ်ာ္လဲ ပုဆိန္ရိုးပါပဲ။ တခ်ိန္လံုး ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကံဖြ႔ံကလားေမးေနၾကတဲ့ လူေတြလဲ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေမးၾကည့္ပါဦး NLD လုပ္သမွ်မွန္ေနျပီး ၾကံ႕ဖြ႔ံေတြ လုပ္တာ တျခားဒီမိုကေရစီပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ လုပ္တာေတြက မွားေနသလား။ တခ်ိန္က ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ အေရြ႕မွာ လက္ရွိအခ်ိန္ေရာက္လာဖုိ႔ အုပ္ျမစ္ခ် အေရြ႕အတြက္ မည္သူေတြက ဝင္တြန္းခဲ့သလဲ၊ မည္သူေတြကလက္ေရွာင္ခဲ့ၾကလဲ။ ကိုဝတုတ္ ေဆာင္းပါးထဲကလိုပါပဲ ဒီမိုကေရစီတြင္ အန္တီစုသည္ အမိ အန္တီစုသည္အဖ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူသာသည္ အမိ ျပည္သူသာလွ်င္ အဖျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို Gtalk က ေမးသူတစ္ေယာက္ကို ေျဖခဲ့သလိုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ မွန္သည့္ဘက္ကိုသာ ရပ္တည္သည္။ အန္တီစု မွန္ေနသည္မ်ားကို ေထာက္ခံသလို ဦးသိန္းစိန္ မွန္ေနသည္မ်ားကိုလဲ ေထာက္ခံဖုိ႔ ဝန္ေလးေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ ကိုယ္ရည္ေသြး အခ်င္းမ်ားေနမယ့္အစား အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးျပီး မွားသည့္ဘက္ကို ယိမ္းယိုင္သြားမည္ကို ေထာက္ျပျပင္ဆင္ေပးျခင္း လုပ္ၾကတာသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment