တီးမယ္

Monday, March 19, 2012

ညီမွ်ျခင္းနဲ႔ မညီမွ်ျခင္း

မညီညာတဲ့ ဘဝလမ္းမွာ
ညီညီညာညာနဲ႔ ငါေလွ်ာက္ရင္း
တီတီတာတာ ေျပာတဲ့
မညီမညာသြားပိုင္ရွင္ မင္းနဲ႔
ဆံုေတြခဲ့တယ္။

ညီတူညီမွ် ခ်စ္ခဲ့ၾကမယ္ဆိုျပီး
ဘယ္သူပိုခ်စ္လဲ
ငါတို႔ ညီမွ်ျခင္း ခ်ရင္းနဲ႔
မညီမညာနဲ႔ပဲ
ငါတို႔ ျပတ္ခဲ့ရတယ္။

မညီညာတဲ့ လူ႔စိတ္ႏွစ္ခုကို
ညီေအာင္ညွိဖို႔ ၾကိဳးစားမိတဲ့
ငါ့အတြက္ မညီမွ်ျခင္းဆိုတာက
မင္းေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ လမ္းပဲ။

ငါတို႔စိတ္ေတြ မညီမွ်လို႔
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္
ျပန္ေတြ႔တာေတာင္
မရီျပခဲ့ၾကေပမယ့္
စိတ္ထဲ အရာတစ္ခု
ခဏ ဝင္လာတာေတာ့
ငါတို႔ ညီမွ်ေနၾကဦးမွာပါ….။

No comments:

Post a Comment