တီးမယ္

Monday, March 19, 2012

ခ်စ္သူ႔အေၾကာင္း

အရြယ္လြန္ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေနလဲ
မညိဳျငင္ အခ်စ္မရိုးေစတဲ့
ငယ္စဥ္ခါ ခ်စ္ဦးသူ….။

အျပံဳးပန္းေပးေျခြ
ရစ္ပတ္ေခြ၍
သခင္အလား ခစားေစကာ
လိုရာပံုသြင္း ခ်ကာနင္းေတာင္
သိေနလ်က္ႏွင့္ အံမတုဝင့္ပါ
တခ်ိန္တခါ ခ်စ္သက္လ်ာ….။

မလိုခ်င္လဲ ရတတ္စျမဲေပါ့
ရူးရူးမိုက္မိုက္ စူးစိုက္ေစသည့္
က်ိန္စာသင့္ထား အခ်စ္ျမွားအား
ေပးသနားပါ ခ်စ္သူ….။

ေပးထားကတိ
သူျမဲပါေလ၏
ေတြးဆစိတ္မွာ စိုးရိမ္လာလို႔
တိမ္သားမီးခိုး အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္
ေလမွာအျမဲ ပ်ံကာဝဲလို႔
သူ႔အနားတစ္ေခါက္ ေရာက္ခ်င္ပါျပီ…။

ကဗ်ာမႏိုင္ စာပန္းခ်ီရံႈးေစတဲ့
ခါမတိုင္မွီ မိုးနဲ႔
ငါ့ႏွလံုးသား ခူးဆြတ္သြားတဲ့
ပုရိသအေပါင္း ခကာေညာင္းတဲ့
တခါက အခ်စ္ျမိဳ႕သူ….။

No comments:

Post a Comment