တီးမယ္

Monday, March 19, 2012

မခ်စ္သူကို ခ်စ္သူ

တခစ္ခစ္ႏွင့္ ရယ္သံေလးက
ဘဝတစ္ေကြ႔ ခဏေတြခဲ့ရေသာ္လည္း
ထာဝရေမ့မရ ဤဘဝမွာ
ရရွိခဲ့သည့္ လက္ေဆာင္ေပတည္း။

ခ်စ္သူ႔စကား၊ မိုးၾကိဳးသြားသို႔
တေသြမတိမ္း ေစာင့္ကားထိန္းသည္
ကမာၻတည္သေရြ႕ ျမဲမည့္သစၥာ
တစ္သက္လံုးျမတ္ႏိုး ခ်စ္ေနပါသည္။

ခ်စ္သူက ႏွင္းဆီ
ကိုယ္က ဆူးျဖစ္
ခ်စ္သူ႔အား ေစာင့္ေရွာက္
အႏၱရယ္မွ ကာကြယ္
ထာ၀ရလံုျခံဳေရး ျဖစ္ရလိုပါ၏။

ရင္တြင္းစကား၊ ႏွလံုးသားမွ
ခံစားရတာ ထုတ္ကာျပေတာ့
အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းသလို
ျဖစ္ေနျပီေပါ့ ခ်စ္သူ။

မခ်စ္သူအား၊ ခ်စ္ရသည့္ဒုကၡ
ေတြးတိုင္းရင္ပူ ဗေလာင္ဆူ၍
ေယာက္်ားတန္မဲ့ မ်က္ရည္က်သည္
တစ္ေယာက္ေသာ “သူ” သိပါေစ။

No comments:

Post a Comment