တီးမယ္

Saturday, September 14, 2013

အခ်စ္ရယ္
ရန္မျဖစ္ေၾကး
ျပန္စစ္ေဆးၾကမယ္ ဆိုရင္
နင္လည္းနာ . . . ငါလည္းနာ
နင္လည္းလြမ္း . . ငါလည္းလြမ္း
နင္လည္းငို . . ငါလည္းငို
ကမၻာၿပိဳ မတတ္ပါဘဲကြယ္
ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း
တိုက္တဲ႔ စစ္
မုန္းလို့မွ မျဖစ္ဘဲ။
မုန္းေမ့လို့ မရမဲ႔အတူတူ
(စစ္မျဖစ္ေၾကး)
ေဟာဒီအခ်စ္လက္ေရးနဲ႔
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသဝဏ္လႊာေလး)
နင္ကိုေပးလိုက္ပါရေစ။
ေန႔လည္းလြမ္း. . ညလည္းလြမ္း
မ်က္ရည္ တစမ္းစမ္းနဲ႔
ရန္ျဖစ္ၿပီးမွ ျပန္နန္းမိတဲ႔ . အနန္း
ငါရင္ထဲ
ပိုလြမ္းသြားရျပန္ၿပီကြယ္။


ေမာင္လွမ်ိဳး

No comments:

Post a Comment