တီးမယ္

Thursday, May 10, 2012

ပန္းရိုင္းရဲ႕ေလျပည္

ငါဟာ    ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ပါ
အဆိပ္သင့္ ေနတယ္ဆိုပါေတာ့
အဆိပ္သင့္၀တ္ရည္ေတြကို
တရႈိက္မက္မက္ ေသာက္သံုးခ်င္တဲ့
ပ်ားပိတုန္းေတြလည္း၀ိုင္းလို႔
နင္သိနိုင္မလား ?????
တကယ္ေတာ့
၀ိေရာဓိ ေလျပည္ေလးက
ယုယစြာ  နမ္းရႈိက္ေပးပါမွ
အဆိပ္သင့္ ပန္းရိုင္းဘ၀က လြတ္မွာ
ရြက္ေၾကြ ေတြကိုခ်စ္တဲ့ ႏွင္းဆီ
အျမဲေတြေ၀ေနတဲ့ ၀ိေရာဓိ လို လူတစ္ေယာက္အတြက္

No comments:

Post a Comment