တီးမယ္

Thursday, May 10, 2012

ေခါင္းစဥ္မဲ့   ေ၀ဒနာ"

ခံစားခ်က္ေျပာင္းျပန္နဲ႔
ေသရာပါ အမွတ္အသားတစ္ခု
ငါ့ ရင္မွာ  ထြင္းထုထားတယ္
 နင္ထားခဲ့တဲ့ေန႔ ကစလို႔.......

အဲဒီေန႔ က
မိုးလည္းမရြာဘူး
ေလလည္းမတိုက္ဘူး
ႏွလံုးသားအမႈိုက္မို႔
ရွင္းထုတ္လိုက္ရေပမယ့္
ခံျပင္းနာၾကည္းမႈက
အခုထိ ေမ့မရ ခဲ့ဘူး

ေခါင္းဆယ္လံုးနဲ႔ ဒႆေတာင္
သီတာ့ အေပၚ အခ်စ္ၾကီးတဲ့
ႏွလံုးသားတစ္ခုဘဲရွိမယ္

ခ်စ္ရတဲ့ နင္ကေတာ့
ဘယ္႔အတြက္ေၾကာင့္
ဦးေခါင္းတစ္ခုတည္းနဲ႔
မိန္းမသားႏွစ္ေယာက္ရဲ့
ႏွလံုးသားေတြကို
နင္းေခ်ေရြးခ်ယ္သြားပါလိမ့္?????

ခြင့္ လႊတ္ေပးေနခ်င္ပါတယ္
ဒါေမယ့္....
ငါ မယံုဘူး အဲဒီအျဖစ္ကို.....

ခံစားခ်က္ေျပာင္းျပန္နဲ႔
ေသရာပါ အမွတ္အသားတစ္ခု
ငါ့ ရင္မွာထြင္းထုလိုက္တယ္
ေနာက္ ဘယ္ေတာ့ မွ မခ်စ္ေတာ့ဘူးလို႔။ ။ ။ ။
(အခ်စ္မဲ့ႏွင္းဆီ)

No comments:

Post a Comment