တီးမယ္

Wednesday, August 1, 2012

ဲ ေယာက္်ားနွင္ ့မိန္းမ

ေယာက်္ားနွင့္ မိန္းမ( )for everyone
ေလာကၾကီး၏ လိုအပ္မႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေယာက်္ားကို ဖန္ဆင္းသည္။
ေယာက်္ား၏ လိုအပ္မႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ မိန္းမကို ဖန္ဆင္းသည္။

ေယာက်္ားေလးက မိန္းကေလးကို ခ်စ္မိလွ်င္ ကဗ်ာမ်ားေရးဖဲြ ့တတ္၏။
မိန္းကေလးက ေယာက်္ားေလးကို ခ်စ္မိလွ်င္ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္မက္တတ္၏။

မိန္းကေလး၏ အေကာင္းဆံုး ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းမွာ ခြ်ဲႏ႔ဲြျခင္းျဖစ္ျပီး
ေယာက်္ားေလး၏ အရည္အခ်င္းမွာ လိမ္ညာျခင္း ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးအတြက္ ကံေကာင္းျခင္းမွာ "သူ ငါ့ကို တကယ္ခ်စ္ရွာသည္"ဟု
ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေယာက်္ားေလးအတြက္ ကံေကာင္းျခင္းမွာ "သူ႔ကို ခ်စ္ရတာ
ထိုက္တန္သည္" ဟု ထင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးတြင္ ေျပျပစ္ေသာ ရုပ္ရည္ရွိသင့္ျပီး ေယာက်္ားေလးတြင္
ျပည့္စံုေသာ ဓနဥစၥာရွိသင့္သည္။

မိန္းကေလးက ေယာက်္ားေလးကို နမ္းျခင္းသည္ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈျဖစ္ျပီး
ေယာက်္ားေလးက မိန္းကေလးကို နမ္းျခင္းသည္ တဏွာ ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးမ်ား ထြက္ေပါက္ရွာလွ်င္ အိမ္ေထာင္ ျပဳတတ္ၾကျပီး
ေယာက်္ားေလးမ်ား ထြက္ေပါက္ရွာလွ်င္ ကြာရွင္းတတ္ၾကသည္။

ပါးနပ္ထက္ျမက္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားက သူ႔ခ်စ္ကိုရွာျပီး အိမ္ေထာင္ျပဳတတ္ၾက၏။
တံုးအေသာ မိန္းကေလးမ်ားက ကိုယ့္ခ်စ္ကိုရွာျပီး အိမ္ေထာင္ ျပဳတတ္ၾကသည္။

ရည္းစားျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားကို ၾကင္နာတတ္ျပီး
အိမ္ေထာင္ျပဳျပီးခ်ိန္တြင္ ရက္စက္တတ္ၾကသည္။

မိန္းမငယ္မ်ားသည္ မ်က္လံုးျဖင့္ ေယာက်္ားမ်ားကို ညိဳ႔စား တတ္ျပီး
မိန္းမၾကီးမ်ားသည္ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ လွည့္စားတတ္သည္။

မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ က်မ္းက်ိန္ဆိုေသာ ေယာက်္ားသည္ ရယ္စရာေကာင္း၍ ဥစၥာ
ပစၥည္းအရွာ ေတာ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ခ်စ္စရာေကာင္းသည္။

ေယာက်္ားေလးက ကြာရွင္းဖုိ႔ စကားကမ္းလွမ္းျခင္းသည္ မိန္းမကုိ
စိတ္ကုန္လာျခင္းျဖစ္ျပီး မိန္းကေလးက ကြာရွင္းဖို႔ စကား ကမ္းလွမ္းျခင္းသည္
ေယာက်္ားက သူ႔ကိုမခ်စ္မွန္း သိလာျခင္းျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးမ်ား ေယာက်္ားမယူဘဲ အပ်ဳိၾကီးအျဖစ္ ေနလွ်င္ နာတာရွည္ ရွိသည္ဟု
ထင္ၾကျပီး ေယာက်္ားေလးမ်ား မိန္းမ မယူဘဲ လူပ်ဳိၾကီး အျဖစ္ေနလွ်င္
စီးပြားလုပ္ငန္း ျဖင့္ မအားလပ္ဟု ထင္ၾကသည္။ (တကယ္တမ္း
ဆိုရလွ်င္.....မိန္းကေလးမ်ား အပ်ဳိၾကီး ျဖစ္ေနျခင္းသည္
ေယာက်္ားေကာင္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ေယာက်္ားေလးမ်ား လူပ်ဳိၾကီး
ျဖစ္ေနျခင္းသည္ မိန္းကေလးမ်ားက ျပန္မခ်စ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ )

မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေလာင္းေၾကးကို အခ်စ္တြင္ ပံုအပ္တတ္ၾကျပီး
ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ေလာင္းေၾကးကို လက္ထပ္ျခင္းတြင္ ပံုအပ္တတ္ၾကသည္။

မိန္းကေလးမ်ားသည္ မေျပလည္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ခံနိုင္ရည္ရွိေသာ္လည္း
မေျပလည္ေသာ အခ်စ္ေရးတြင္ ခံနိုင္ရည္ မရွိၾက။

ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မေျပလည္ေသာ အခ်စ္ေရးကို ခံနိုင္ရည္ ရွိေသာ္လည္း
မေျပလည္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ကိုယ္လြတ္ရုန္းခ်င္ၾကသည္။

မိန္းကေလးမ်ား လြမ္းေဆြးအားငယ္ေနလွ်င္ ၀မ္းနည္းစရာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း
ရွိခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ေယာက်္ားေလးမ်ား စိတ္ပ်က္ စိတ္ညစ္ေနလွ်င္
အဆင္မေျပေသာ အိမ္ေထာင္ေရးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးမ်ား ေနာက္အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈကို ရွာျခင္းျဖစ္ျပီး
ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ကံစမ္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးမ်ားက သူသည္ ထိုေယာက်္ားေလး၏ ေနာက္ဆံုးတေယာက္အျဖင့္
ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကျပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားက သူသည္ ထိုမိန္းကေလး၏
ပထမဆံုးတစ္ေယာက္အျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကသည္။
ေကသာျမစိမ္း

No comments:

Post a Comment