တီးမယ္

Thursday, December 1, 2011

 ငုိရလြန္းလုိ. ငါမ်က္လုံးေတြကန္းသြားႏုိင္တယ္

ခံစားရလြန္း  လုိ.ငါ.ရင္ဘတ္ေတြပြင့္ထြက္သြားႏုိင္တယ္

စဥ္းစားရလြန္းလုိ. ငါ.ဦးေႏွာက္ေတြ ပ်က္စီးသြားႏုိင္တယ္

ဒါေပမယ့္ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ရင္ ငါဘာအတြက္................ငုိေနရလည္း ဆုိတာရွက္လြန္းလုိ. ကုိယ့္မ်က္ႏွာကုိယ္ ဓားနဲပဲဲမႊန္းလုိက္ခ်င္ေတာ.တယ္
ဘယ့္သူ.အတြက္      ......ခံစားေနရလည္း ျပန္ေတြးၾကည္.ရင္ အနာေတြမ်ား...

No comments:

Post a Comment