တီးမယ္

Monday, December 5, 2011

"ဆယ္စုႏွစ္အခ်စ္တို႔ရဲ့ ျဖစ္တတ္တဲ့အရာ"

(မ) လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္၂ခုက
              ခ်စ္လွျပီဆို္တဲ့ အိမ္သခင္ၾကင္ဖက္ရွင္

(က်ား)မင္းအသံၾကိုးၾကားအလား
ခ်ိဳနားမွာစြဲေစလို႔
အိပ္ရာ၀င္အိပ္ရာထ
ၾကားခ်င္လွတယ္

(က်ား+မ)သြယ္၀ိုက္ကာအိမ္ေထာင္
စကား
ဆိုျငားေလေတာ့
ဒီလိုနဲ႔  ++++
ေယာင္ေနာက္ဆံထံုးပါ
ဆယ္စုေတြျဖတ္ကာသန္း
လမ္းၾကမ္းေတြအတူေလွ်ာက္
သား မီးေတြ  ပြားစီးျပီး

(က်ား)ေျပာခဲ့တဲ႔ ခ်ီးမြမ္းစကားသံ
ေျပာင္းျပန္    ျပန္ျဖစ္
ဟို   အရင္ကေရေဆးငါး
ခုေတာ့ ေရျမင္းအလား(၀လာလို့)
ဟိုအရင္ကၾကိုးၾကာအသံ
ခုေတာ့ ဂေဟေဆာ္သံ ထက္ညံတယ္ (နားပူနားဆာလုပ္လို႔)

(မ)ယံုမွတ္လို႔ပံုအပ္ပါတယ္
ျပန္တြက္ေတာ့  ႏွစ္၂၀
အခ်စ္ျပယ္ကာေနျပီေပါ့
သား မီးနဲ႔ ေျမးဆိုတဲ့ၾကိုး
ေႏွာင္ပိုးလို့မ်ား မထားရင္
အဘိုးၾကီးေရ  !
ဒီအရြယ္ထိ ရွင္နဲ႔  က်မ 
ေတြ႕ရပါ့မလားတဲ႔    ?
(  အသက္ၾကီးမွ ေႏွာင္းျဖစ္ခ်စ္စကားေလးေတြနဲ႔ ရန္ျဖစ္က်ီစယ္ေနၾကတဲ႔  ဒုတိယအရြယ္အိမ္ထာင္သည္မ်ားအတြက္)
ၾကားမိေလသမွ်ေရးခ်တတ္တဲ႕  

No comments:

Post a Comment