တီးမယ္

Saturday, October 22, 2011

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမေပၚ ေလွကေလးကို ေလွာ္
The Lady ဇာတ္ကားထဲမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတု
ျမင္ရခဲတဲ့ စတိုင္လ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစစ္
ပန္းခ်ီေမာင္မိုးသူရဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တရံေရာအခါက အဆိုေတာ္ ေလးျဖဴနဲ႔ ေစာဘြဲ႔မွဴး
လိင္တူခ်စ္သူေတြေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ ...
ထီးမပါၾကသူမ်ား

No comments:

Post a Comment